ПРЕДСЕДАТЕЛ
чл.-кор. проф. д.фз.н. Александър Драйшу

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ
акад. Ангел Попов
проф. д.фз.н. Евгения Вълчева
проф. д-р Жана Райкова

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
проф. д.фз.н. Ана Иванова Георгиева

Ч Л Е Н О В Е
доц. Василка Пенчева
проф. д.т.н. Вили Лилков
Даниела Вълова Узунова
чл.-кор. Екатерина Бъчварова
доц. д-р Елена Халова
проф. д.фз.н. Иван Лалов
Иван Петков
д-р Лилия Атанасова
проф. д.фз.н. Лъчезар Аврамов
доц. д-р Мая Гайдарова
д-р Мая Жекова
Милка Джиджова
проф. д-р Митко Гайдаров
доц. д-р Нели Иванова Димитрова
доц. д-р Николай Долчинков
Пенка Лазарова
проф. д-р Петко Витанов
доц. д-р Радост Василева
Свежина Димитрова
доц. д-р Стефан Вълков
проф. Хассан Шамати
проф. Цветанка Бабева
доц. Цветелина Паунска
Юлия Върбанова
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov