ПРЕДСЕДАТЕЛ
чл.-кор. проф. д.фз.н. Александър Драйшу

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ
акад. Ангел Попов
проф. д.фз.н. Евгения Вълчева
Юлия Върбанова

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
проф. д.фз.н. Ана Иванова Георгиева

Ч Л Е Н О В Е
проф. д.т.н. Вили Лилков
Вяра Йорданова
доц. д-р Галин Гюлчев
чл.-кор. Екатерина Бъчварова
Екатерина Илиева
доц. д-р Елена Халова
проф. д-р Жана Райкова
проф. д.фз.н. Иван Лалов
д-р Лилия Атанасова
проф. д.фз.н. Лъчезар Аврамов
доц. д-р Мая Гайдарова
д-р Мая Жекова
Милка Илиева Джиджова
доц. д-р Митко Гайдаров
проф. д.фз.н. Мирослав Абрашев
доц. д-р Нели Иванова Димитрова
доц. д-р Николай Долчинков
Пенка Лазарова
проф. д-р Петко Витанов
доц. д-р Радост Василева
гл. ас. д-р Стефан Вълков
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov