ПРЕДСЕДАТЕЛ
акад. Александър Георгиев Петров

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ
проф. дфн Иван Йотов Лалов
проф. дфн Анна Иванова Георгиева
проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
проф. дфн Евгения Петрова Вълчева

Ч Л Е Н О В Е
доц. д-р Вера Ангелова Хаджимитова
доц. д-р Виктор Иванов
проф. Екатерина Ангелова Бъчварова
Екатерина Иванова Илиева
доц. д-р Елена Йорданова Халова
Лилия Атанасова Атанасова
Проф. дфн Лъчезар Аврамов
проф. д-р Любомир Костадинов Лазов
Марлена Любенова Господинова
доц. д-р Мая Цанкова Гайдарова
Милка Илиева Джиджова
доц. д-р Митко Гайдаров
доц. д-р Нели Иванова Димитрова
проф. дфн Николай Стойчев Тончев
Пенка Ганчева Лазарова
проф. д-р Петко Костадинов Витанов
доц. д-р Радост Иванова Василева
проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов
Тонка Колева Иванова
д-р Христина Денева
Юлия Иванова Върбанова
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov