Размер на годишния членския внос в СФБ:
(в сила от 1 януари 2021 г.)

- индивидуални членове - 15 лв.
- учители - 10 лв.
- под 30 г. - 10 лв.
- неработещи пенсионери; студенти; безработни; инвалиди; членовете, ползващи майчинство - 5 лв.
- почетни членове - 5 лв.
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov