• Клон София
    Председател - проф. дфн Тодор Мишонов
    София 1164, Бул. "Джеймс Баучер" 5
    Физически факултет на СУ
    mishonov @ gmail.com

  • Клон "Българско метеорологично дружество"
    Председател - проф. Екатерина Бъчварова
    София 1784, Бул. "Цариградско шосе" 66
    Институт за исцледване на климата, атмосферата и водата, БАН
    ekbatch @ gmail.com
    Сектртар - Мария Коларова
    Maria.Kolarova @ meteo.bg

  • Клон "Софийски клуб на физиците"
    Председател - доц. Стефан Балабанов

  • Клон "Космос"
    Председател - доц. Стефан Лалковски
    Бул. "Джеймс Баучер" 5
    stl @ phys.uni-sofia.bg

  • Клон Пловдив
    Председател - проф. Желязка Райкова
    Пловдив 4000
    Ул. "Цар Асен" 24
    Физически факултет
    janeraik @ uni-plovdiv.bg

  • Клон Благоевград
    Председател - Дамяна Грънчарова
    0886 111 969
    Секция ЮЗУ
    Доц. д-р Радост Василева
    radostiv @ abv.bg

  • Клон Варна
    Председател - Ева Божурова
    eva.bojurova @ gmail.com
    Секретар - Свежина Димитрова
    svejina @ gmail.com

  • Клон Габрово
    Председател - доц.д-р Любомир Лазов
    Lulazov @ yahoo.com
    Сектртар - д-р Христина Денева
    hdeneva @ abv.bg

  • Клон Плевен
    Председател - Екатерина Иванова Илиева
    katia.ilieva @ mail.bg

  • Клон Силистра
    Председател - Марлена Господинова
    Астрономическа обсерватория "Г. Галилей" - директор
    Nao_ggalilej @ mail.bg
    Marin_botev @ abv.bg

  • Клон Ямбол
    Юлия Върбанова
    НАДП Ямбол - директор
    juliavar @ abv.bg

  • Клон Стара Загора
    Председател - Антония Петрова
    antsp @ abv.bg

  • Клон Видин
    Председател - Теодора Ганчева
    tedigancheva @ abv.bg
    Секретар - Полина Градомирова
    Poli_ivanova30 @ mail.bg

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov