• Клон София
  Председател - проф. дфн Тодор Мишонов
  София 1164, Бул. "Джеймс Баучер" 5
  Физически факултет на СУ
  mishonov @ gmail.com

 • Клон "Българско метеорологично дружество"
  Председател - проф. Екатерина Бъчварова
  София 1784, Бул. "Цариградско шосе" 66
  Институт за исцледване на климата, атмосферата и водата, БАН
  ekbatch @ gmail.com
  Сектртар - Мария Коларова
  Maria.Kolarova @ meteo.bg

 • Клон "Софийски клуб на физиците"
  Председател - доц. Стефан Балабанов

 • Клон "Космос"
  Председател - доц. Стефан Лалковски
  Бул. "Джеймс Баучер" 5
  stl @ phys.uni-sofia.bg

 • Клон Пловдив
  Председател - проф. Желязка Райкова
  Пловдив 4000
  Ул. "Цар Асен" 24
  Физически факултет
  janeraik @ uni-plovdiv.bg

 • Клон Благоевград
  Председател - Дамяна Грънчарова
  0886 111 969
  Секция ЮЗУ
  Доц. д-р Радост Василева
  radostiv @ abv.bg

 • Клон Варна
  Председател - Ева Божурова
  eva.bojurova @ gmail.com
  Секретар - Свежина Димитрова
  svejina @ gmail.com

 • Клон Габрово
  Председател - доц.д-р Любомир Лазов
  Lulazov @ yahoo.com
  Сектртар - д-р Христина Денева
  hdeneva @ abv.bg

 • Клон Плевен
  Председател - Екатерина Иванова Илиева
  katia.ilieva @ mail.bg

 • Клон Силистра
  Председател - Марлена Господинова
  Астрономическа обсерватория "Г. Галилей" - директор
  Nao_ggalilej @ mail.bg
  Marin_botev @ abv.bg

 • Клон Ямбол
  Юлия Върбанова
  НАДП Ямбол - директор
  juliavar @ abv.bg

 • Клон Стара Загора
  Председател - Антония Петрова
  antsp @ abv.bg

 • Клон Видин
  Председател - Теодора Ганчева
  tedigancheva @ abv.bg
  Секретар - Полина Градомирова
  Poli_ivanova30 @ mail.bg

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov