Почетен председател на СФБ

акад. Александър Петров

Почетни членове на СФБ

проф. Ана Георгиева
проф. Евгения Вълчева
проф. Сашка Александрова
проф. Теменужка Йовчева
Катя Илиева
акад. Александър Петров
проф. Николай Тончев
проф. Петко Витанов
проф. Иван Петров
проф. Кирил Благоев
чл. кор. Васил Андреев
проф. Димитър Сираков
гл. ас. Анна Ценкова-Братоева
Снежана Йорданова
Юлия Върбанова
доц. Динко Динев
ст. н. с. Лъчезар Костов
проф. Никола Балабанов
проф. Аспарух Петракиев
акад. Иван Тодоров
акад. Чавдар Палев
акад. Никола Съботинов
проф. Иван Лалов
акад. Ангел Попов
доц. Венцеслав Тодоров
Анка Райчева
Маргарита Христова
Венета Вановска
доц. Веселин Буриев
Малинка Хинова
доц. Паскал Карталов
Александър Банков
проф. Драгия Иванов
Елка Златкова
ст.н.с. Крум Коленцов
проф. Людмил Вацкичев
Маргарита Горанчева
Марлена Любенова
Милка Джиджова
Пенка Лазарова
проф. Христо Попов
доц. Петьо Симеонов
проф. Ренна Дюлгерова
Росица Конова
проф. Румяна Митрикова
ст.н.с. Стефан Балабанов
Цветанка Кьовлиева
Теодосий Теодосиев
Галя Русева
Светла Панайотова
Росица Лефтерова
Георги Станоев
ст.н.с. Костадин Янев

И тези, които вече не са сред нас:

проф. Нъшан Ахабабян
проф. Борис Арнаудов
акад. Христо Христов
акад. Матей Матеев
ст.н.с. І ст. Василий Кънев
Дана Венкова
проф. Иван Златев
проФ. Мария Молдованова
проф. Параскева Симова
акад. Стефан Христов
доц. Стайка Димитрова
проф. Йорданка Пачева
Дойко Дойков
Петър Стефанов
проф. Николай Мартинов
Христо Колев Христов
проф. Александър Раев
ст. преп. Мила Атанасова
доц. Константин Стаменов
проф. Иван Петков
проф. Леон Митрани
проф. Разум Андрейчин
акад. Милко Борисов
Ана Борисова Карапеткова
доц. Антония Пеева
ст.н.с. Васил Бакърджиев
Акад. Александър Держански
гл. ас. Роберт Попиц
доц. Георги Мекишев
доц. Михаил Бушев
проф. Андрей Апостолов
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov