акад. проф. дфн Александър Петров

1948 Роден в Стара Загора ( 27 май 1948 г. )


Образование и научни степени:

1966 Завършил средно образование в Първо Средно Училище "Иван Вазов", Стара Загора, физико-математически профил
1970 Завършил висше образование по Атомна физика в СУ "Св. Кл. Охридски", София.
Дипломна работа: Диелектрични свойства на нематични течни кристали с елипсоидални молекули.
1974 Защитил кандидатска дисертация по физика в ИФТТ - БАН, София.
Дисертация: Електрическа поляризация на нематичните течни кристали: диелектрични и флексоелектрични свойства
1987 Защитил докторска дисертация по физика, СНС по ФКМ при ВАК.
Дисертация: Молекулна физика и биофизични аспекти на лиотропното течнокристално състояние на веществото.


Звания и длъжности:

У нас:

1971–1974 Физик, Лаборатория "Течни кристали", ИФТТ - БАН;
1974–1984 Научен сътрудник ІІ - І ст., ИФТТ - БАН;
1974–1989 Научен секретар на Лаб. "Течни кристали";
1984–1990 Старши научен сътрудник ІІ ст., ИФТТ - БАН;
1990–2003 Старши научен сътрудник І ст. ИФТТ - БАН;
1991–2008 Ръководител на Лаборатория "Биомолекулни слоеве", ИФТТ - БАН;
1999–2015 Директор на ИФТТ - БАН;
2003 Академик;
2006–2015 Ръководител на направление "Физика на меката материя", ИФТТ - БАН.

В чужбина:
 • Гост-доцент, Университет Лайпциг (1980);
 • Гост-професор, Технически университет, Мюнхен (1988);
 • SERC Старши изследовател, Университет Нотингам (1989-1990);
 • Гост-професор, Университет Париж-Юг, Орсе (1993);
 • NSF Гостуващ учен, Университет Сиракуза, САЩ (1993);
 • Старши стипендиант на ЕО, Университет Нотингам (1994);
 • Гост-професор, Университет Калабрия (1994);
 • Главен български изследовател, British Council Academic Link с Университета в Нотингам (1991-1996);
 • Главен български изследовател, NATO Collaborative Research Grant с Университета Шефирд-Халам (1994-1996);
 • Главен български изследовател, Royal Society Collaborative Grant с Университета в Нотингам (1996-1997);
 • Гостуващ учен, Университет Лайпциг (1997);
 • Експертно посещение по НАТО, Университет Бъфало, САЩ (2001);
 • JSPS Fellow, Университет Сага, Япония (2000 и 2002);
 • Гост-професор, Университет Калабрия (2004, 2006).
 • Гост-професор, Институт по течни кристали, Кент, Охайо, САЩ (2008)
 • Главен български изследовател, Българо-Индийски проект, с Център за изследване на меката материя, Бангалор (2008 - )

Публикации:

Шест нови ефекта в физиката на течните кристали са открити експериментално и обяснени теоретично. Тези нови ефекти се прилагат в оптоелектрониката, бионанотехнологиите, мембранната биофизика. Пет авторски свидетелства за течнокристалната индикация.

Над 180 рецензирани оригинални и обзорни статии по физика на течните кристали, биофизика на мембраните и биомолекулна електроника в международни списания и трудове на конференции. Поканени 4 обзора в списания: ЖВХО им. Д.Менделеева (1983), в European Biophysics Journal, Springer (1994) в ВВА-Reviews on Biomembranes, Elsevier (2002) и Analytica Chimica Acta, Elsevier (2006). Монографичен обзор в Progress of Surface Science, Pergamon (1984). Поканени глави от книги в EMIS Datareviews Series (2001), Elsevier Science (2003, 2007), World Scientific (2012).

Монография на английски език: "Лиотропнoтo състояниe на веществото: Молекулна физика и физика на живата материя", Gordon & Breach Publs., L.-N.J. (1990) - Отличена с Академичната награда по физика за 2000 г. Забелязани 1401 цитирания на трудовете. Индекс на Хирш h = 22 (самоцитиранията изключени).


Професионално признание:
 • Научен секретар, ІІ Изт.-Европейска конференция по течни кристали, Слънчев бряг, България (1977);
 • Научен секретар, Международна школа-колоквиум "Лиотропни течни кристали и биомембрани", Варна, България (1984);
 • Зам.-Председател, V Европейска конференция по течни кристали, Боровец, България (1987);
 • Гост-редактор, Molecular Crystals and Liquid Crystals (1987);
 • Член на Международния Оргкомитет на Европейските конференции по течни кристали (1989-99);
 • Член на Международния Оргкомитет на 2nd Liquid Matter Conference на EPS, Флоренция (1993);
 • Член на УС (1992- ) и Зам.- Председател (1995-2001, 2007-2010) на Съюза на Физиците в България;
 • Член на ръководството на Секция "Физика" на СУБ и носител на Почетна грамота на СУБ за 2003;
 • Член на Комисията на ВАК по Физика (1994-97);
 • Председател на Научния съвет на ИФТТ - БАН (1995-99);
 • Председател на Специализирания научен съвет по Физика на кондензираната материя при ВАК (2003-2010);
 • Член на ОС на БАН (1995- );
 • Член на редколегията на European Biophysics Journal (1991- );
 • Член на редколегията на Europhysics News (1995-2000);
 • Член на редколегията на списание "Жидкие кристаллы" (2002-);
 • Президент на Българското Течнокристално Общество (2000- );
 • Съорганизатор на 1 и 2 Международни конгреси по флексоелектричество (Бъфало, САЩ, 2001 и Хюстън, САЩ, 2003);
 • Носител на Медала "Фредерикс" на Руското течнокристално общество за: "Забележителни работи в областта на физиката на течните кристали" (2004);
 • Носител на 1 награда на МОН за завършен проект (2005);
 • Носител на Наградата на МОН "За особен принос в науката" (2007);
 • Носител на Почетния знак на БАН "Марин Дринов" на лента (2008);
 • Председател на Проблемния съвет по Нови материали, нанотехнологии и съвременни физически технологии към УС на БАН (2009 - );
 • Председател на Отделението за природо-математически науки при САЧК на БАН (2009 -);
 • Председател на Съюза на Физиците в България (2010 - 2020);
 • Председател на Консултативния научен съвет по Нанонауки, нови материали и технологии към УС на БАН (2011 - ).
 • Председател на Balkan Physical Union (2015 - 2018).
 • Почетен председател на Съюза на Физиците в България;
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov