НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 23.05.2022 год.


50-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Климатичните промени и образованието по физика”
2 – 5 юни 2022 г., град Варна
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, фондация "Еврика" и Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите - БАН
Първо съобщение
Второ съобщение
Програма
Регистрационна форма за конференцията
Темплейт за доклад, Темплейт за абстракт
Младежка научна сесия
Краен срок: 30 май 2022 г.
Регистрационна форма за младежката сесия
Национален конкурс за есе за ученици и студенти „ФИЗИКА, ФИЗИЦИ И ОКОЛНА СРЕДА“
Краен срок: 30 април 2022г.
Класиране
Национален онлайн фотоконкурс за ученици (гимназиален етап) и студенти на тема: „ФИЗИКА И КЛИМАТ“.
Краен срок – 15 май 2022 г.


XI-ата Международна конференция на Балканския физически съюз (БФС) – BPU11
28 август - 1 септември 2022 г., Белград, Сърбия
Първото съобщение на сайта на BPU11 https://bpu11.info/, както и на официалния сайт на BPU https://balkanphysicalunion.info/.
Второ съобщение
BPU11 се организира от местен организационен комитет от Сърбия и от Европейското физическо дружество (ЕФД). Всяка от страните-членки на БФС: Албания, България, Кипър, Гърция, Черна гора, Молдова, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Турция има свой координатор и представители в международните консултативен, научен и организационен комитет. Национален координатор за България е чл.-кор. Екатерина Бъчварова (ekbatch@gmail.com), научен секретар на БФС, член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България (СФБ) и директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българска академия на науките (БАН).
BPU11 предоставя платформа за преглед, разпространение и обсъждане на нови резултати от научните изследванията във физиката. Тематиката на конференцията включва експериментални и теоретични изследвания в 15 области. Традиционно конференциите на БФС са общи международни конференции по физика, отворени за участници от целия свят. Официалният език на конференциите е английски.

49-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища”
4 – 6 юни 2021 г., град Видин
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, фондация "Еврика".
Първо съобщение
Второ съобщение
Програма
Публични лекции 4.06.2021 (петък) - Линк за достъп
17.30 – 18.00 Квантовите компютри – поглед отвъд границите на възможното, Николай Витанов,СУ „Св. Климент Охридски“, Физически факултет
18.00 –18.30 Тайната в сърцето на Млечния път - Нобеловата награда по физика за 2020 г., Владимир Божилов, СУ „Св. Климент Охридски“, Физическифакултет
Регистрационна форма за конференцията
Регистрационна форма за младежката сесия
Темплейт за доклад, Темплейт за абстракт
Младежка научна сесия - Програма - Линк за достъп - Класиране
Национален конкурс за есе за ученици и студенти „ГОЛЕМИТЕ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА НА ХХ ВЕК“ - Класиране
Национален онлайн фотоконкурс за студенти на тема: „СВЕТЛИНА“, посветен на Международния ден на светлината – 16 май - Класиране.


Национален фестивал „Наука на сцената 8“
25-27.06.2021 г. в гр. Севлиево.
Съобщение за промени в организацията на 8-ия Национален фестивал „Наука на сцената”
Поради пандемичната обстановка се налага фестивалът да бъде отложен и/или проведен дистанционно.
Новите дати за провеждане на фестивала са 25-27.06.2021 г. Във връзка с това се променят:
1. Подаване на заявки са участие до 1.05.2021 г.
2. Подаване на регистрационна форма с описание на проекта 21.05.2021 г.Поради проблеми с актуализиране на страницата на фестивала новият регламент за провеждането му и регистрационните форми ще намерите на Фейсбук страницата му и на новата му страница: https://scienceonstage.bg/home/fest/.
За въпроси и допълнителна информация е открит и е-мейл адрес на фестивала – scienceofstage.s@gmail.com

Организатори на събитието са Национален и Местен организационен комитет със съорганизатори Министерството на образованието и науката и Община Севлиево, с които настоящето предложение е съгласувано. Надяваме се, че както и досега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България, както и на редица други неправителствени организации и фирми. Фестивалът за седми пореден път ще бъде в град Севлиево, а за трети път ще се проведе в СУ „Васил Левски“.
Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната международна изява, която ще се състои от 24 до 27 март 2022 г. в Прага, Чехия. Европейската програма „Наука на сцената“ („Science on stage“) има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на опит, иновативни идеи и добри практики.

Напомняме, че във фестивала могат да участват STEM учители от всички степени на средното образование и педагози от предучилищното образование. Обръщаме ви внимание и на факта, че учениците, които са участвали в проектите на своите ръководители могат да ги представят при същите условия, като останалите участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ на 49-ата Национална конференция на Съюза на физиците в България на тема: „ФИЗИКАТА В STEM ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДНИТЕ И ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“, която ще се състои в град Видин, 4 – 6 юни 2021 г.
Молим за вашето съдействие информацията за фестивала да бъде разпространена сред максимален брой български учители по природните науки и математика от всички степени на образованието – включително и предучилищното.
Допълнителна информация


Юлска лектория "Съвременни направления на природните науки"
1-6 юли (четвъртък-вторник) 2021 година
Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България (СК СФБ)
1 юли (четвъртък) Ден на Антарктика
2 юли (петък) Ден на биологията
5 юли (понеделник) Ден на химията
6 юли (вторник) Интердисциплинарен ден: космос, физика, астрономия и други
Аудитория 252, Геолого-географски факултет, етаж 2 северно крило на ректорат на СУ Св. Климент Охридски, Zoom URL
09:15 - 10:00 Спътниковите наблюдения - ценен източник на познание за нашата планета, доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски
10:15 - 11:00 Нобелова награда по физика за 2020 г., доц. д-р Галин Гюлчев, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски
11:15 - 12:00 никалното Черно море - нови океанографски познания в началото на 21-ви век, доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски
12:15 - 13:00 Софтуерната индустрия, като възможности за работа, бизнес и наука, гл. ас. д-р инж. Тодор Балабанов, Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките,
13:15 – 14:00 Батерии Метал – Въздух или как да „произвеждаме“ електрическа енергия от въздуха, гл. ас. д-р инж. Илиян Попов, Институт по Електрохимия и Енергийни Системи „Акад. Евгени Будевски“, Българска академия на науките


FIRST SUMMER SCHOOL ON SPACE RESEARCH, TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
5-11 July 2021, National Astronomical Observatory, Rozhen, Bulgaria
Организирано от клон "Космос" на СФБ


Трета Балканска олимпиада по физика
София, България, 25 септември 2021 г.
Олимпиадата ще се проведе онлайн.
Организира се от Балканския физически съюз (BPU) с подкрепата на Европейския физически съюз (EPS).
Ще бъдат избрани 4 участника между кандидатите да представляват България, които отговарят на условията: 1. Състезателите трябва да са родени след 01.01.2004 г. 2. Трябва да покажат постиженията си в национални и международни състезания по физика, национални и международни олимпиади по физика и други състезателни форми.
Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят следната информация: име; дата на раждане; училище; е-мейл и телефон за връзка; списък с участия в състезания или олимпиади и класиране.
Заявките да се изпращат на адрес: bpho@phys.uni-sofia.bg
Срок за подаване на заявки: 7.09.2021 г.
Избрани участници:
Георги Костадинов Костадинов (ППМГ, Бургас)
Маргулан Ерланович Исмолдаев (МГ, Варна)
Биляна Димитрова Димитрова (СМГ, София)
Енислав Станиславов Николов (СМГ, София)Втори Национален форум за съвременни космически изследвания
7-9 октомври 2021, София Тех Парк, бул. “Цариградско шосе” № 111


Юбилейната научна сесия "100 години от рождението на акад. Милко Борисов"
ще се проведе на 18 октомври 2021 г. от 13 часа онлайн чрез платформата Zoom
Програма, Книжка с абстракти
Join Zoom Meeting


Национален военен университет “Васил Левски” организира научна конференция на тема:
"Радиационната безопасност в съвременния свят"
посветена на 150 годишнината от рождението на Ърнест Ръдърфорд и 100 годишнината от рождението на Андрей Сахаров.
18 и 19.11.2021 г., Велико Търново


Имаме удоволствието да съобщим, че фотоконкурсът IUPAP100 вече е отворен за участие.
Обява
За повече подробности: https://iupap.org/centennial/satellite-events/iupap-100-photo-contest/.
Периодът за подаване на заявки и материалите за участие ще приключи в 23:59 EST на 14 април 2022 г.


Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 46 (2) от Устава на СФБ свиква ПЛЕНУМ на Съюза
на 11 май 2022 г. /сряда/ от 16.00 часа в зала А205 на Физическия Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър“ 5, 1164 София
ДНЕВЕН РЕД
Регистрация: 15.30 – 16.00 часа
1. Отчет на Управителния съвет на /СФБ/ за 2021 г: 16.00 – 16.30 часа
2. Отчетен доклад на Централната контролна комиссия: 16.30 – 16.45 часа
3. Приемане на Годишния финансов отчет на СФБ за 2021 г.: 16.45 – 17.00 часа
4. Разни
Закриване след обявяване резултатите от гласуването
Заседанието на Пленума ще се проведе хибридно – присъствено и дистанционно – в платформата Zoom.
При липса на кворум Пленумът ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov