Столична библиотека, списание "Светът на физиката", и катедра "Физика" при МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката - на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
16-ти януари (четвъртък) 2020 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

Публична лекция на Никола Каравасилев на тема: „(Не)спокойната вселена“
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


Последващо събитие на Международния фестивал „НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019“ Кашкайш (Cascais), Португалия
1 - 2 февруари 2020 г. СУ „Васил Левски” – Севлиево
Събитието ще премине под надслов „От учители за учители“.
Поканени са да участват всички учители по природните науки (STEM – учители) от всички степени на образованието у нас, включително предучилищно и детски градини.
Желаещите трябва да подадат заявка за участие до 24 януари 2020 г.
Програма


Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква X редовен конгрес на Съюза на 11 април 2020 год. /събота/ от 9.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, 15.


48-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика”
11 – 14 април 2020 г., София
Физически факултет на СУ, Джеймс Баучер 5, София
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, Физически факултет на СУ.
Списъкът на съорганизаторите се уточнява.
Секции
Първо съобщение
Младежка научна сесия
Студентска постерна сесия
Национален конкурс за ученици и студенти "Бележити български физици"
Регистрационна форма
Темплейти за доклад, абстракт и постер в студентската постерна сесия.
ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
На 10 декември 2019 г. по време на Международната конференция “Изследователски инфраструктури на бъдещето - синергии, устойчивост, интелигентна специализация и социално въздействие“, организирана от Министерството на образованието и науката в зала 6 на НДК, ще бъде възстановено членството на България в Международния съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics – IUPAP).
Меморандумът за членство ще бъде подписан от председателя на IUPAP, професор Майкъл Спиро и от председателя на Съюза на физиците в България, академик Александър Г. Петров. Председателите на двата съюза ще положат подписите си след лекцията на проф. Спиро за целите, задачите и планираните дейности на ръководената от него институция.
Международният съюза за чиста и приложна физика е неправителствена организация, основана през 1922 г. в Брюксел от 13 страни. В момента в IUPAP членуват 58 държави от различни континенти. Възстановяване на членството на България в лицето на Съюза на физиците у нас е с финансовата подкрепа на МОН.
Мисията на Международния съюза за чиста и приложна физика е да подпомага развитието на физиката в целия свят, да насърчава международното сътрудничество в различните области на физиката и да способства за прилагането на физиката при решаване на проблемите на човечеството.
Всяка година IUPAP е спонсор на около 50 международни конференции, подпомага научния обмен и образованието и насърчава изследванията на млади учени, като за периода 2006 - 2018 г. е присъдил 198 награди.
По инициатива на Международния съюз за чиста и приложна физика със съдействието на ЮНЕСКО и ООН 2022 г. ще бъде обявена за Международна година на естествените науки за устойчиво развитие (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development).


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov