ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
На 10 декември 2019 г. по време на Международната конференция “Изследователски инфраструктури на бъдещето - синергии, устойчивост, интелигентна специализация и социално въздействие“, организирана от Министерството на образованието и науката в зала 6 на НДК, ще бъде възстановено членството на България в Международния съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics – IUPAP).
Меморандумът за членство ще бъде подписан от председателя на IUPAP, професор Майкъл Спиро и от председателя на Съюза на физиците в България, академик Александър Г. Петров. Председателите на двата съюза ще положат подписите си след лекцията на проф. Спиро за целите, задачите и планираните дейности на ръководената от него институция.
Международният съюза за чиста и приложна физика е неправителствена организация, основана през 1922 г. в Брюксел от 13 страни. В момента в IUPAP членуват 58 държави от различни континенти. Възстановяване на членството на България в лицето на Съюза на физиците у нас е с финансовата подкрепа на МОН.
Мисията на Международния съюза за чиста и приложна физика е да подпомага развитието на физиката в целия свят, да насърчава международното сътрудничество в различните области на физиката и да способства за прилагането на физиката при решаване на проблемите на човечеството.
Всяка година IUPAP е спонсор на около 50 международни конференции, подпомага научния обмен и образованието и насърчава изследванията на млади учени, като за периода 2006 - 2018 г. е присъдил 198 награди.
По инициатива на Международния съюз за чиста и приложна физика със съдействието на ЮНЕСКО и ООН 2022 г. ще бъде обявена за Международна година на естествените науки за устойчиво развитие (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development).


Столична библиотека, списание "Светът на физиката", и катедра "Физика" при МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката - на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
16-ти януари (четвъртък) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

Публична лекция на Никола каравасилев на тема: „Неспокойната вселена“
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


48-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика”
11 – 14 април 2020 г., София
Физически факултет на СУ, Джеймс Баучер 5, София
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, Физически факултет на СУ.
Списъкът на съорганизаторите се уточнява.
Секции
Първо съобщение
Тема на Младежката сесия: „Физиката в живота и в света около нас”
Конкурс за есета на тема: „Бележити български физици”
Регистрационна форма
Темплейти за доклад, абстракт и постер в студентската постерна сесия.
Председателят на Европейския научноизследователски съвет (ERC), проф. Жан Пиер Бургиньон, ще изнесе презентацията в Зала "Проф. Марин Дринов" (Голям салон на БАН) на 12 октомври, събота. Събитието е по повод 150 годишнината на БАН. Начален час: 15.00 с дискусия и въпроси, като срещата ще продължи до 16.30.
Информация за проф. Бургиньон
Работната програма на ERC
Информация можете да намерите и във фейсбук-страницата на събитието


Изложба „Технологии и материали в полза на обществото“
14 октомври 2019 г. (понеделник) от 16 часа пред фоайето на зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. „15 ноември“ №1).
Изложбата е организирана от Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) „Акад. Г. Наджаков” и е посветена на 150 годишнината от създаването на Българската академия на науките – период от време, за който от Българско книжовно дружество тя достига статута на научна институция със съвременна структура и достойно място в международното изследователско пространство.
Експозицията включва 18 постера, които показват научните постижения на направленията в ИФТТ, допринесли за създаването и развитието на микроелектрониката, акустоелектрониката и на нанотехнологиите в България. На тях са представени както експонати от миналото, така и резултати от проведените изследвания през последните години.
Посетителите могат да видят електронния калкулатор Елка 42 – първата в света разработка на базата на МОС интегрални схеми, създадени чрез оригинална българска технология и спечелила златен медал на световното изложение в Осака през 1970 г.; техники и методики за получаване, охарактеризиране и структуриране на материали, чиито уникални свойства ги правят подходящи за направа на електронни памети, дозиметри на гама и рентгенови лъчи, детектори на ултравиолетово лъчение, различни химични агенти и пр. Демонстриран е потенциалът им за приложение в различни области на живота, например в преносими електронни устройства, ядрената енергетика, медицината, екологията, телекомуникациите и т.н.
Изложбата „Технологии и материали в полза на обществото“ пред зала „Проф. Марин Дринов“ може да бъде разгледана до 18 октомври 2019 г., след което ще бъде преместена в сградата на Института по физика на твърдото тяло на бул. „Цариградско шосе“ №72.


Science Bricks: Науката в подкрепа на българските олимпийци по природни науки
19 октомври, София Тех Парк
Част от най-добрите комуникатори на науката у нас се събират на една сцена в подкрепа на българските олимпийски отбори по природни науки. Научно-популярното събитие Science Bricks (www.sciencebricks.bg и https://www.facebook.com/events/588342538236719/), което ще се проведе за първи път на 19 октомври в София Тех Парк, представя впечатляващи лекции на проф. Николай Денков, Никола Каравасилев, Наско Стаменов и доц. Аспарух Камбуров. На сцената ще излязат и част от българските олимпийци по природни науки. Водещи на събитието, което е организирано от MediaBricks.bg, са Златина Димитрова и д-р Владимир Божилов.
Входът на събитието е с билети, като всички приходи от продажбата им отиват директно в дарителската сметка на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки в подкрепа на състезателите и ръководителите на отборите по математика, физика, химия, астрономия, лингвистика, астрономия и астрофизика, биология и информатика. Стандартният дарителски билет е на цена от 15 лв. (10 лв. за студенти и ученици), като има супер дарителски билети за 30 и 50 лв. Билетите се продават в https://epaygo.bg/3801502752.


Националната студентска научна конференция по физика и инженерни технологии
31 Октомври - 1 Ноември 2019 г., Парк-хотел “Санкт Петербург”, град Пловдив
организирана от Физико-технологичен факултет и Студентски съвет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, съвместно с подкрепата на Фондация «Еврика»
Срок за подаване на заявления за участие: 13.10.2019 г.


Столична библиотека, списание "Светът на физиката", и катедра "Физика" при МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката - на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
5-ти ноември (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

Публична лекция на гл. ас. д-р Влади Божилов на тема: „Тайните в сърцата на галактиките“
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


Национален военен университет "Васил Левски" организира Научен форум на тема „Радиационната безопасност в съвременния свят”
15 ноември 2019 г., Велико Търново
Срок за подаване на заявки за участие, изпращане на доклади и плащане на такса участие: 31.10.2019 г.


Национален военен университет "Васил Левски" организира фотоконкурс за ученици, курсанти и студенти на тема: "България – най-красивата страна в света"
Срок за изпращане на фотографиите: 15.11.2019 г.


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov