Столична библиотека, списание "Светът на физиката", и катедра "Физика" при МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката - на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“
Публична лекция на проф. Николай Денков от Факултет по химия и фармация при СУ "Св. Климент Охридски" на тема: „Произход на живота“
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!
Лекцията се отлага във връзка с мерките срещу разпространението на COVID-19


НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 17.03.2020 год.


Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква X редовен конгрес на Съюза на 11 април 2020 год. /събота/ от 9.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, 15.
Конгресът се отлага във връзка с мерките срещу разпространението на COVID-19.


48-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика”
11 – 14 април 2020 г., София
Физически факултет на СУ, Джеймс Баучер 5, София
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, Физически факултет на СУ.
Списъкът на съорганизаторите се уточнява.
Секции
Първо съобщение
Във връзка с обявеното извънредно положение с цел ограничаване разпространемието на COVID-19 се отлага провеждането на конференцията. Сроковете за регистрация за участие в конференциятаия и изпращане на абстракт, за участие в младежката сесия, за плащане на намалена такса участие, за изпращане на 2-ро съобщение, крайния срок за плащане на такса участие и изпращане на данни за издаване на фактура и за изпращане на пълен текст на докладите са удължени. Сроковете ще бъдат фиксирани веднага след като имаме яснота за възможността да проведем конференцията.
Младежка научна сесия
Студентска постерна сесия
Национален конкурс за ученици и студенти "Бележити български физици"
Класиране
Регистрационна форма
Темплейти за доклад, абстракт и постер в студентската постерна сесия.
ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
На 10 декември 2019 г. по време на Международната конференция “Изследователски инфраструктури на бъдещето - синергии, устойчивост, интелигентна специализация и социално въздействие“, организирана от Министерството на образованието и науката в зала 6 на НДК, ще бъде възстановено членството на България в Международния съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics – IUPAP).
Меморандумът за членство ще бъде подписан от председателя на IUPAP, професор Майкъл Спиро и от председателя на Съюза на физиците в България, академик Александър Г. Петров. Председателите на двата съюза ще положат подписите си след лекцията на проф. Спиро за целите, задачите и планираните дейности на ръководената от него институция.
Международният съюза за чиста и приложна физика е неправителствена организация, основана през 1922 г. в Брюксел от 13 страни. В момента в IUPAP членуват 58 държави от различни континенти. Възстановяване на членството на България в лицето на Съюза на физиците у нас е с финансовата подкрепа на МОН.
Мисията на Международния съюза за чиста и приложна физика е да подпомага развитието на физиката в целия свят, да насърчава международното сътрудничество в различните области на физиката и да способства за прилагането на физиката при решаване на проблемите на човечеството.
Всяка година IUPAP е спонсор на около 50 международни конференции, подпомага научния обмен и образованието и насърчава изследванията на млади учени, като за периода 2006 - 2018 г. е присъдил 198 награди.
По инициатива на Международния съюз за чиста и приложна физика със съдействието на ЮНЕСКО и ООН 2022 г. ще бъде обявена за Международна година на естествените науки за устойчиво развитие (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development).


Последващо събитие на Международния фестивал „НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019“ Кашкайш (Cascais), Португалия
1 - 2 февруари 2020 г. СУ „Васил Левски” – Севлиево
Събитието ще премине под надслов „От учители за учители“.
Поканени са да участват всички учители по природните науки (STEM – учители) от всички степени на образованието у нас, включително предучилищно и детски градини.
Желаещите трябва да подадат заявка за участие до 24 януари 2020 г.
Програма
Списък с хотели, в които можете да се резервира нощувка в Севлиево на 1.02.2020, чрез дадените телефони.
Меню за официалната вечера в ресторанта на хотел Плаза на 1.02 от 19.30. Ако желаете да участвате в нея, моля пишете ни на е-мейла на СФБ.
Надявам се, че събитието ще бъде интересно, полезно, но и приятно за вас.
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov