Национален фестивал „Наука на сцената 8“
23 до 26 април 2021 г. в гр. Севлиево.
Съобщение за промени в организацията на 8-ия Национален фестивал „Наука на сцената”
Поради пандемичната обстановка се налага фестивалът да бъде отложен и/или проведен дистанционно.
Новите дати за провеждане на фестивала са 25-27.06.2021 г. Във връзка с това се променят:
1. Подаване на заявки са участие до 1.05.2021 г.
2. Подаване на регистрационна форма с описание на проекта 21.05.2021 г.

Организатори на събитието са Национален и Местен организационен комитет със съорганизатори Министерството на образованието и науката и Община Севлиево, с които настоящето предложение е съгласувано. Надяваме се, че както и досега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България, както и на редица други неправителствени организации и фирми. Фестивалът за седми пореден път ще бъде в град Севлиево, а за трети път ще се проведе в СУ „Васил Левски“.
Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната международна изява, която ще се състои от 24 до 27 март 2022 г. в Прага, Чехия. Европейската програма „Наука на сцената“ („Science on stage“) има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на опит, иновативни идеи и добри практики. Регламента за провеждането на Националния фестивал и условията за участие, ще можете да намерите на страницата му.

Напомняме, че във фестивала могат да участват STEM учители от всички степени на средното образование и педагози от предучилищното образование. Обръщаме ви внимание и на факта, че учениците, които са участвали в проектите на своите ръководители могат да ги представят при същите условия, като останалите участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ на 49-ата Национална конференция на Съюза на физиците в България на тема: „ФИЗИКАТА В STEM ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДНИТЕ И ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“, която ще се състои в град Видин, 4 – 6 юни 2021 г.
Молим за вашето съдействие информацията за фестивала да бъде разпространена сред максимален брой български учители по природните науки и математика от всички степени на образованието – включително и предучилищното.49-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища”
4 – 6 юни 2021 г., град Видин
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, фондация "Еврика".
Първо съобщение
Регистрационна форма за конференцията
Регистрационна форма за младежката секция
Темплейт за доклад, Темплейт за абстракт
Национален конкурс за есе за ученици и студенти „ГОЛЕМИТЕ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА НА ХХ ВЕК“
Национален онлайн фотоконкурс за студенти на тема: „СВЕТЛИНА“, посветен на Международния ден на светлината – 16 май.XI-ата Международна конференция на Балканския физически съюз (БФС) – BPU11
29 август до 2 септември 2021 г., Белград, Сърбия
BPU11 се организира от местен организационен комитет от Сърбия и от Европейското физическо дружество (ЕФД). Всяка от страните-членки на БФС: Албания, България, Кипър, Гърция, Черна гора, Молдова, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Турция има свой координатор и представители в международните консултативен, научен и организационен комитет. Национален координатор за България е чл.-кор. Екатерина Бъчварова (ekbatch@gmail.com), научен секретар на БФС, член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България (СФБ) и директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българска академия на науките (БАН).
BPU11 предоставя платформа за преглед, разпространение и обсъждане на нови резултати от научните изследванията във физиката. Тематиката на конференцията включва експериментални и теоретични изследвания в 15 области. Традиционно конференциите на БФС са общи международни конференции по физика, отворени за участници от целия свят. Официалният език на конференциите е английски.
С надежда, че пандемията ще приключи до септември, организаторите продължават с подготовката на BPU11, като ни уведомяват, че Първото съобщение е вече публикувано. Можете да го намерите на сайта на BPU11 https://bpu11.info/, както и на официалния сайт на BPU https://balkanphysicalunion.info/.
Разбира се, ще се проследи ситуацията с COVID19 и окончателно решение за времевото разписание на конференцията ще трябва да бъде взето до края на март.


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov