Уебинар - "Моят успешен проект в "Наука на сцената 8"
23 април 2021 г.
Линк за събитието
Целта на събитието е да бъдат разяснени условията за участие във фестивала "Наука на сцената 8" тази година, критериите за оценка на проектите и други организационни въпроси, които вълнуват участниците. Ще получите общо описание как се прави успешен проект. В уебинара могат да участват всички STEM преподаватели, както начални учители и учители в детски градини.Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 46 (2) от Устава на СФБ свиква ПЛЕНУМ на Съюза
на 28 април 2021г. /сряда/ от 16.00 часа в зала А205 на Физическия Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър“ 5, 1164 София
ДНЕВЕН РЕД
Регистрация: 15.30 – 16.00 часа
1. Отчет на Управителния съвет на /СФБ/ за 2020 г: 16.00 – 16.30 часа
2. Отчетен доклад на Централната контролна комиссия: 16.30 – 16.45 часа
3. Приемане на Годишния финансов отчет на СФБ за 2020 г.: 16.45 – 17.00 часа
Закриване след обявяване резултатите от гласуването
При необходимост заседанието на Пленума може да се проведе дистанционно в Платформата Zoom.
При липса на кворум Пленумът ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна STEM среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 21.05.2021 год.49-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища”
4 – 6 юни 2021 г., град Видин
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, фондация "Еврика".
Първо съобщение
Регистрационна форма за конференцията
Регистрационна форма за младежката сесия
Темплейт за доклад, Темплейт за абстракт
Младежка научна сесия
Национален конкурс за есе за ученици и студенти „ГОЛЕМИТЕ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА НА ХХ ВЕК“
Национален онлайн фотоконкурс за студенти на тема: „СВЕТЛИНА“, посветен на Международния ден на светлината – 16 май.Национален фестивал „Наука на сцената 8“
25-27.06.2021 г. в гр. Севлиево.
Съобщение за промени в организацията на 8-ия Национален фестивал „Наука на сцената”
Поради пандемичната обстановка се налага фестивалът да бъде отложен и/или проведен дистанционно.
Новите дати за провеждане на фестивала са 25-27.06.2021 г. Във връзка с това се променят:
1. Подаване на заявки са участие до 1.05.2021 г.
2. Подаване на регистрационна форма с описание на проекта 21.05.2021 г.Поради проблеми с актуализиране на страницата на фестивала новият регламент за провеждането му и регистрационните форми ще намерите на Фейсбук страницата му и на новата му страница: https://scienceonstage.bg/home/fest/.
За въпроси и допълнителна информация е открит и е-мейл адрес на фестивала – scienceofstage.s@gmail.com

Организатори на събитието са Национален и Местен организационен комитет със съорганизатори Министерството на образованието и науката и Община Севлиево, с които настоящето предложение е съгласувано. Надяваме се, че както и досега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България, както и на редица други неправителствени организации и фирми. Фестивалът за седми пореден път ще бъде в град Севлиево, а за трети път ще се проведе в СУ „Васил Левски“.
Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната международна изява, която ще се състои от 24 до 27 март 2022 г. в Прага, Чехия. Европейската програма „Наука на сцената“ („Science on stage“) има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на опит, иновативни идеи и добри практики.

Напомняме, че във фестивала могат да участват STEM учители от всички степени на средното образование и педагози от предучилищното образование. Обръщаме ви внимание и на факта, че учениците, които са участвали в проектите на своите ръководители могат да ги представят при същите условия, като останалите участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ на 49-ата Национална конференция на Съюза на физиците в България на тема: „ФИЗИКАТА В STEM ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДНИТЕ И ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“, която ще се състои в град Видин, 4 – 6 юни 2021 г.
Молим за вашето съдействие информацията за фестивала да бъде разпространена сред максимален брой български учители по природните науки и математика от всички степени на образованието – включително и предучилищното.FIRST SUMMER SCHOOL ON SPACE RESEARCH, TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
5-11 July 2021, National Astronomical Observatory, Rozhen, Bulgaria
Организирано от клон "Космос" на СФБXI-ата Международна конференция на Балканския физически съюз (БФС) – BPU11
29 август до 2 септември 2021 г., Белград, Сърбия
BPU11 се организира от местен организационен комитет от Сърбия и от Европейското физическо дружество (ЕФД). Всяка от страните-членки на БФС: Албания, България, Кипър, Гърция, Черна гора, Молдова, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Турция има свой координатор и представители в международните консултативен, научен и организационен комитет. Национален координатор за България е чл.-кор. Екатерина Бъчварова (ekbatch@gmail.com), научен секретар на БФС, член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България (СФБ) и директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българска академия на науките (БАН).
BPU11 предоставя платформа за преглед, разпространение и обсъждане на нови резултати от научните изследванията във физиката. Тематиката на конференцията включва експериментални и теоретични изследвания в 15 области. Традиционно конференциите на БФС са общи международни конференции по физика, отворени за участници от целия свят. Официалният език на конференциите е английски.
С надежда, че пандемията ще приключи до септември, организаторите продължават с подготовката на BPU11, като ни уведомяват, че Първото съобщение е вече публикувано. Можете да го намерите на сайта на BPU11 https://bpu11.info/, както и на официалния сайт на BPU https://balkanphysicalunion.info/.
Разбира се, ще се проследи ситуацията с COVID19 и окончателно решение за времевото разписание на конференцията ще трябва да бъде взето до края на март.Втори Национален форум за съвременни космически изследвания
8-9 октомври 2021, София Тех Парк, бул. “Цариградско шосе” № 111


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov