С удоволствие Ви информираме, че предлагаме Националният фестивал „Наука на сцената 8“
да се проведе в дните от 23 до 26 април 2021 г. в гр. Севлиево.
Организатори на събитието са Национален и Местен организационен комитет със съорганизатори Министерството на образованието и науката и Община Севлиево, с които настоящето предложение е съгласувано. Надяваме се, че както и досега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България, както и на редица други неправителствени организации и фирми. Фестивалът за седми пореден път ще бъде в град Севлиево, а за трети път ще се проведе в СУ „Васил Левски“.
Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната международна изява, която ще се състои от 24 до 27 март 2022 г. в Прага, Чехия. Европейската програма „Наука на сцената“ („Science on stage“) има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на опит, иновативни идеи и добри практики. Регламента за провеждането на Националния фестивал и условията за участие, можете да намерите на страницата му, която скоро ще бъде активирана, както и на страницата на Съюза на физиците в България.
Молим за вашето съдействие информацията за фестивала да бъде разпространена сред максимален брой български учители по природните науки и математика от всички степени на образованието – включително и предучилищното.49-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Физиката в STEM образованието и инженерните специалности”
4 – 6 юни 2021 г., град Видин
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, фондация "Еврика".
Национален конкурс за есе за ученици и студенти „ГОЛЕМИТЕ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА НА ХХ ВЕК“
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov