Съюзът на физиците в България обявява провеждането на

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

7 октомври - 9 октомври 2024 г.
ИнтерЕкспоЦентър, София
Първо съобщение


Подаване на заявка за участие:
1) попълнете регистрационната форма: https://forms.gle/GNmwiQ3VR5jw3Fjx5
2) изпратете абстракт на доклад на български и на английски език (и на двата езика) на ръководителя на секцията, в която искате да участвате.
При оформлението им, моля, използвайте следния Темплейт за абстракт.ОРГАНИЗАТОРИ:
Съюз на физиците в България
Българска академия на науките
Софийски университет «Св. Климент Охридски»
Министерство на образованието и науката
Съюз на учените в България

МИСИЯ:
Четвъртият Национален конгрес по физически науки има за цел да направи актуален преглед на научните изследвания в областта на физическите науки на българските физици, а също и на иновациите в индустрията, произтичащи от научните резултати по физика. Конгресът трибуна за решаване на проблемите, изясняване на перспективите и задачите пред физиката в сегашния период от развитието на България. Ще се обсъждат проблеми, свързани с приноса на българската наука в иновационния процес и нейното популяризиране в България.

Медийни партньори: Българска телеграфна агенция, Списание „Светът на физиката“, Национално издателство АзБуки , НаукаOffNews, MediaBricks ,

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Почетен Председател: акад. Александър Петров – Почетен председател на СФБ
Председател: чл.-кор. Александър Драйшу – Председател на СФБ
Зам.-председатели: акад. Ангел Попов – зам.-Председател на СФБ
проф. дфн Евгения Вълчева – зам.-Председател на СФБ
проф. д-р Желязка Райкова – зам.-Председател на СФБ
проф. дфн Иван Лалов
Главен координатор: проф. д-р Митко Гайдаров
Координатори: проф. д-р Цветанка Бабева, проф. дфн Хассан Шамати
Организационен секретар: проф.дфн Ана Георгиева, upb@phys.uni-sofia.bg
Членове: д-р Милена Дамянова – представител на МОН, Директор на дирекция „Наука“
г-жа Силвия Стойчева – главен експерт в отдел „Методическа подкрепа“, дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, МОН
доц. д-р Мария Коларова (НИМХ)
доц. д-р Василка Пенчева (ИЕ-БАН)
Връзки с обществеността: г-жа Пенка Лазарова (СФБ)
доц. д-р Владимир Божилов (ФзФ-СУ)
доц. д-р Радостина Камбурова (ИФТТ-БАН)

СЕКЦИИ:
1. Атомна физика, ядрена физика и физика на елементарните частици Председател: проф. дфн Николай Минков (ИЯИЯЕ-БАН)
Координатор: доц. д-р Венелин Кожухаров, (ФзФ-СУ)
2. Физика на кондензираното състояние, нови материали, криогенна физика Председател: проф. дфн Евгения Вълчева (ФзФ-СУ)
Координатор: проф. дфн Йордан Маринов (ИФТТ-БАН)
3. Радиофизика, електроника и физика на плазмата Председател: доц. д-р Цветелина Паунска, (ФзФ-СУ)
Координатор: доц. д-р Татяна Куцарова, (ИЕ-БАН)
4. Фотоника Председател: проф. дфн Николай Недялков (ИЕ-БАН)
Координатор: проф. дфн Асен Пашов (ФзФ-СУ)
5. Физика на Земята, атмосферата и океаните Председател: чл.-кор. Екатерина Бъчварова (БАН)
Координатори: доц. д-р Елисавета Пенева, (ФзФ-СУ)
доц. Мария Коларова (НИМХ)
6. Астрономия и астрофизика Председател: проф. Евгени Семков (ИА-БАН)
Координатори: г-жа Свежина Димитрова (Обсерватория Варна)
доц. д-р Тодор Велчев (ФзФ-СУ)
7. Медицинска физика и биофизика Председател: доц. д-р Любомир Трайков (МУ-София)
Координатор: проф. дб Мирослав Карабалиев (Тракийски университет, Стара Загора)
8. Физикохимия и физика на живата материя Председател: проф. д-р Галя Станева (ИББИ-БАН)
Координатор: проф. д-р Виктория Виткова (ИФТТ-БАН)
9. Теоретична и математична физика Председател: акад. Николай Витанов (ФзФ-СУ)
Координатор: проф. дфн Недялка Стоилова (ИЯИЯЕ-БАН)
10. История на физиката Председател: проф. дфн Иван Лалов (ФзФ- СУ, СФБ)
Координатор: г-жа Пенка Лазарова (СФБ)
11. Физическите науки, иновациите и индустрията в България Председател: проф. д-р П. Витанов (СФБ)
Координатор: доц. д-р Стефан Вълков (ИЕ-БАН)
12. Образованието по физика Председател: доц. д-р Мая Гайдарова (ФзФ-СУ)
Координатор: доц. д-р Иван Бодуров (ПУ)


Срокът за представяне на абстракти на доклади за участие в съответните секции е 10 септември 2024 г. Резюмета на докладите се изпращат на е-mail (ще бъдат публикувани във второто съобщение) на председателите на съответните секции.
Темплейт за абстракт

Срок за регистрация на участниците - 31.07.2024.


Намалена такса за участие (до 05.09.2024 г.) - 150 лева, като за членовете на СФБ - 100 лева. За докторанти таксата е 80 лв, а за студенти 30 лв. При повече от един доклад се заплащат допълнително по 35 лв. Участие без доклад - 50 лв (за членове на СФБ - 30 лв.)

Стандартна такса за участие (след 05.09.2024 г.) - 200 лева, като за членовете на СФБ - 120 лева. За докторанти - 100 лв, а за студенти 40 лв. При повече от един доклад се заплащат допълнително по 40 лв. Участие без доклад - 60 лв (за членове на СФБ - 40 лв.)

Приема се плащане само по банков път. Фактури ще се издават до 01.10.2024 г. Моля желаещите фактура да изпратят данните за нея (организация, адрес, ЕИК, МОЛ, име на участника, платена сума) на адрес physcongress@phys.uni-sofia.bg.
Банкова сметка на СФБ:
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG91FINV91501215737609
BIC: FINVBGSF
Получател: Съюз на физиците в България
Основание за превод: такса 4-ти НКФ за (името на участника).
Може да се направи плащане и чрез Easy Pay по същата банкова сметка.


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov