Съюзът на физиците в България организира провеждането на

10та юбилейна конференция на Балканския физически съюз - BPU-10

26 – 30 август 2018, София


под патронажа на

Президента на Република България

г-н Румен Радев


иthe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization


Докладите от конференцията са публикувани в:
AIP Conference Proceedings
Conference date: 26–30 August 2018
Location: Sofia, Bulgaria
ISBN: 978-0-7354-1803-5
Editors: Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov
Volume number: 2075
Published: Feb 26, 2019
https://aip.scitation.org/toc/apc/2075/1?expanded=2075


Място на провеждане: Интер Експо Център, булевард Цариградско шосе 147

Координатор за България - проф. Теменужка Йовчева - temiov@uni-plovdiv.bg

Международен организационен комитет - председател: акад. Александър Петров

Международен консултативен комитет - председател: prof. Goran Djordjevic

Международен научен комитет - председател: проф. Николай Тончев

Национален организационен комитет
Председател: Екатерина Бъчварова
Зам.-председатели: Т. Мишонов, П. Витанов
Членове: И. Русалова, А. Георгиева, Т. Йовчева, Л. Аврамов, В. Пенчева, В. Кирилова, Н. Тончев, М. Гайдаров, П. Лазарова, М. Джиджова, Н. Димитрова, Е. Халова, Л. Атанасова, Е. Вълчева, М. Гайдарова, В. Иванов, В. Хаджимитова, М. Коларова

Контакти:
bpu10@phys.uni-sofia.bg
Екатерина Бъчварова, ekaterina.batchvarova@meteo.bg

Теми:
01- Nuclear Physics and Nuclear Energy. ELI-NP
02- Astronomy and Astrophysics
03- Gravitation and Cosmology
04- Atomic and Molecular Physics
05- High Energy Physics
06- Condensed Matter Physics & Statistical Physics
07- Optics and Lasers
08- Plasma and Gas-Discharge Physics
09- Theoretical and Mathematical Physics
10- Computational Physics
11- Meteorology and Geophysics
12- Environmental Physics
13- Alternative Sources of Energy
14- Econophysics
15- Applied Physics
16- Biophysics and Medical Physics
17- Physics Education
18- History and Philosophy of Physics
19- Metrology and Instrumentation

Такса участие:

Участници от България / членове на СФБ
Такса участие
(след 1 юни 2018)
Ранна такса участие
(преди 1 юни 2018)
Студенти (*)
25 лв
20 лв
Магистри, бакалаври, докторанти (които нямат позиция в институт/университет - нямат доходи) (*)
50 лв
40 лв
Магистри, бакалаври, докторанти, изследователи, асистенти, гл. асистенти (които имат позиция в институт/университет)
100 лв
80 лв
Доценти, професори, и др.
200 лв
160 лв

*) Редуцираните такси (и възможност за настаняване в студентско общежитие) са приложими, само ако участниците представят статия за публикуване в AIP Proceedings при регистрацията си в конференцията. Участниците трябва да потвърдят статуса си с писмо от организацията в която работят или техния научен ръководител, изпратено до bpu10@phys.uni-sofia.bg

Регистрационната такса включва:
– Участие в научната програма и постерните сесии
– Сборник с абстракти
– Сертификат за участие
– Коктейл за добре дошли
– Кафе паузи
– Възможност за публикуване на един доклад в сборника с доклади от конференцията.

При изпращане на повече от един доклад за публикуване ще се начислява допълнителна такса от 90 лв (45 EUR/50 USD).

Регистрационната такса не включва настаняване и официална вечеря. Официалната вечеря ще бъде организирана на 29.08.2018. Ако желаете да участвате трябва да добавите 40 лв към таксата за участие.

Приема се плащане само по банов път.

Банкова сметка:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG91FINV91501215737609
BIC: FINVBGSF

Моля желаещите фактура да изпратят данните за нея (организация, адрес, ЕИК, МОЛ, име на участника) на bpu10@phys.uni-sofia.bg

Регистрация, подаване на абстракти и публикации се извършва на сайта на конференцията.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov