44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Неформално образование по физика и астрономия”
7 – 10 април 2016 г., Ямбол
Първо съобщение
Съобщение във в. "Аз Буки"
Регистрирани участници в Младежката научна сесия
Второ съобщение
Програма
Наградени участници в Младежката научна сесия
Статия във в. "Аз Буки"Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov