46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Европейски измерения на българското образование по физика”
13 – 15 април 2018 г., Плевен
Първо съобщение
Срокът за регистрация в конференцията се удължава до 15-ти февруари 2018 г.
Второ съобщение
Програма
Сборник с доклади

Участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти.
Класиране на участниците в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти.
В хотел "Ростов" има свободни 21 единични и 10 двойни стаи. Учениците също се настаняват там.

Конкурс за есета за ученици и студенти НА ТЕМА: „ВЕЛИКИТЕ ФИЗИЦИ НА ЕВРОПА“
КЛАСИРАНЕ
Училищата, от които има отличени участници в конкурса, получават безплатен абонамент за сп. „Светът на физиката“ за 2018 година.


Есета на участниците, публикувани във Вестник „Аз-буки”: бр. 28, бр. 30, бр. 31, бр. 32, бр. 33.Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov