Адрес: София 1164
бул. Джеймс Баучер 5
Tел: 02 / 81 61 684
E-mail: upb@phys.uni-sofia.bg
Банкова сметка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG91FINV91501215737609
BIC: FINVBGSF
Получател: Съюз на физиците в България


При плащане на членски внос моля изпратете имейл на адрес upb@phys.uni-sofia.bg, който съдържа списък (при плащане за повечеот един човек) на платилите с три имена, адрес (служебен или домашен), адрес на е-поща и, по желание, телефон.

При плащане на абонамент за списание „Светът на физиката” моля изпратете на имейл worldofphysics@abv.bg адрес за получаване на списанието.

Плащанията на членски внос, абонамент за списания, такси за участие в конференция и други, могат да се извършват и чрез платежната система Изипей: https://www.epay.bg/v3main/front?p=kat&lang=bg , като се посочи банковата сметка на Съюза на физиците. Моля посочете вида на плащането.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov