IN MEMORIAM

С дълбока скръб съобщаваме, че на 29.04.2019 г. ни напусна почетния член на Съюза на физиците в България доц. д-р Георги Атанасов Мекишев.

Напусна ни всеотдаен колега и приятел, преподавател и творец!

Доц. Мекишев е завършил специалност „Физика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1966 г., където бе преподавател от 1968 до 2009 г. Доктор е по физика (1981 - ЛЭТИ) и доцент по обща физика (от 1986). Работи в областта на електретите. Съавтор е на множество публикации, в това число на 5 авторски свидетелства, два сборника със задачи по обща физика, книгата „Електрети“ и на глави в монографиите в Trends in Material Science Research (ed. by B.M.Caruta, New York Nova Science Publishers, Inc., 2006, p. 219–244) и Polypropylene (ed. by F. Dogan,Rijeka, Croatia, In Tech, 2012, p. 161–184). Член бе на Съюза на учените в България, , член на Американското нанодружество.

Управителен Съвет на Съюза на Физиците в БългарияCopyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov