• Светът на физиката
 • списание "Физика" *
 • APS Physics
 • Bulgarian Journal of Physics
 • CERN Courier
 • Electronic Bulletin of EPS
 • European Physical Journal (EPJ)
 • Europhysics news
 • International Research Group on Physics Teaching (GIREP) Newsletter
 • International Center for Scientific Research
 • Nature
 • Physics Today
 • PhysNet
 • * Уважаеми колеги.

  Както знаете, МОМН прекрати издаването на научно методическото списание Физика. С това то лиши преподавателите по физика и астрономия, както и специалистите по методика на обучението по физика от трибуна за споделяне на опит и идеи, за обсъждане на учебната документация, за публикуване резултати от изследователската работа, от източник на информация за новости в науката и т.н., и т.н.

  Като отчита необходимостта от подобно издание, както и възможностите, които предлагат съвременните информационни технологии, Управителният съвет на Съюза на физиците в България реши да стане издател на ново,. електронно списание с название Физика: Методология на обучението. Главен редактор на списанието е доц. д-р Цвятко Попов.

  Новото списание разширява кръга на читателската си аудитория, като включва в него всички занимаващи с разпространение на физични знания в нашата образователна система (учителите по Човекът и природата в началната и основната училищни степени, по Физика и астрономия в средните училища, както и преподавателите по всички физични дисциплини във висшите училища). Целта на списанието е чрез повишаване на тяхната квалификация да допринесе за увеличаване на ефективността на образователния процес по физика и астрономия.

  С първия брой на списанието, достъпът до който е свободен, можете да се запознаете на адрес:
  http://physika-bg.org

  В него ще намерите и указания за абониране както за електронния, така и за хартиения вариантна списанието.

  С поздрав и пожелания за успешна работа:
  Христо Попов

  Copyright® UPB, Sofia 2014
  Webmaster: Viktor Gushterov