Учредяване на Клон Сливен към СФБ


По предложение на Съюза на физиците в България (СФБ) на 11.11.2022 г. в гр. Сливен бе учреден Клон към Съюза, имащ за цел взаимопомощ между учителите, обмен на идеи, информация и положителни практики, свързани с образованието по физика. В срещата с преподаватели по физика и човекът и природата от Сливенските училища за учредяване на Клона взеха участие следните предствители на СФБ: чл.-кор. Александър Драйшу, проф. Ана Георгиева, проф. Иван Лалов, Юлия Върбанова, Милка Джиджова. Тази среща се счита за учредително събрание на Клон Сливен към СФБ, по време на което беше избрано ръководството на Клона в състав:
  Кети Маринова (ППМГ „Добри Чинтулов“) – председател,
  Пенка Василева (СУ „Хаджи Мина Пашов“) – зам.-председател,
  Искра Косева (СУ „Константин Константинов“) – секретар,
  Илиян Вълчев (ОУ „Хр. Ботев“) – председател на Контролната комисия.

Учредяване на Клон Сливен към СФБ

Създаването на Клон Сливен ще допринесе до повишаване на информираността на учителите за националните прояви организирани от СФБ и активизирането на участието на ученици и учители в тях.

Учредяването на Клона бе предшествано от среща с кмета на града – г-н Стефан Радев. Представителите на СФБ благодариха на кмета за подкрепата и изразиха готовност да оказват помощ на новоучредената в града Астрономическа обсерватория „Д-р „Петър Берон“. Обсъдиха се и въпроси, свързани с образованието по физика в града и за по-нататъшно сътрудничество между общината и Съюза, което е съществено при организирането на събития на СФБ в града.
Среща с кмета на Сливен - г-н Радев


Гостите посетиха и ППМГ „Добри Чинтулов“, където разгледаха Музея на образованието в училището, впечатляващ със своята богата експозиция и грижовното отношение на ръководството на училището към музея. В среща с директорката на училището г-жа Mариана Милева се запознаха и с проектите на училището да го обновят според последните иновативни идеи за образователната среда.
Разглеждане на Музей на образованието в ППМГ Добри Чинтулов


Представителите на СФБ присъстваха и на откриването на Есенното национално състезание по физика, организирано от Министерството на образованието и науката (11 – 13 ноември 2022 г.) в СУ „К. Константинов“. Чл.-кор. Александър Драйшу поздрави участниците в състезанието и техните ръководители от името на Съюза на физиците в България и им пожела успешно представяне на следващия ден и бъдещи успехи в овладяването на физиката. Проф. Иван Лалов запозна присъстващите участници – учители и ученици, с отбелязването в България на обявената с решение на Общото събрание на ООН за периода от 01.07.2022 до 30.06.2023 Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD), което се организира по инициатива на СФБ.

Всички изброени дейности на Съюза на физиците в България, станаха възможни благодарение на подкрепата и активното съдействие на г-жа Лидия Димитрова - Председател на Комисията по образование в Общински народен съвет, гр. Сливен. Благодарим ти Лидия!


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov