Национално сдружение Фотографска академия „Янка Кюркчиева” се включва в Националната програма за отбелязване на Международната година на светлината и светлинните технологии, като ще проведе през месец юни „Месец на фотографията 2015”. В рамките на всички инициативи птрез 2015 г. Академията ще популяризира Международната година на светлината и светлинните технологии сред членовете на фотографската общност и ценителите на фотографското изкуство. Ще бъде организирана фотографска изложба с фотографии от фонда на Академията.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov