Четвърти Национален Конгрес по физически науки
7 - 9 октомври 2024, София

Декларация на Съюза на физиците в България относно нахлуването на Русия в Украйна.


Съюзът на физиците в България е наследник на традициите на Българското физико-математическо дружество (БФ-МД) основано в София през февруари 1898 г. и закрито през 1950 г.

През 1960 г. БФ-МД беше възстановено със секции във всички окръжни градове.

През 1971 г. БФ-МД се раздели на Българско физическо дружество (БФД) и на Българско математическо дружество (БМД).

На 25 ноември 1989 г. БФД беше реорганизирано в Съюз на физиците в България (СФБ).

СФБ е неправителствена организация, която обединява професионалните физици в България.

Главната задача на СФБ е да подкрепя и координира дейността на своите членове във фундаменталните и приложни научни изследвания, приложението на физиката в промишлеността, медицината, опазването на околната среда, а така също и средното и висше образование по физика.

Важна задача на СФБ е и популяризацията на достиженията на физическите науки пред широката общественост.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov