Архив събития 2021 г.НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна STEM среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 21.05.2021 год.Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 46 (2) от Устава на СФБ свиква ПЛЕНУМ на Съюза
на 28 април 2021г. /сряда/ от 16.00 часа в зала А205 на Физическия Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър“ 5, 1164 София
ДНЕВЕН РЕД
Регистрация: 15.30 – 16.00 часа
1. Отчет на Управителния съвет на /СФБ/ за 2020 г: 16.00 – 16.30 часа
2. Отчетен доклад на Централната контролна комиссия: 16.30 – 16.45 часа
3. Приемане на Годишния финансов отчет на СФБ за 2020 г.: 16.45 – 17.00 часа
Закриване след обявяване резултатите от гласуването
При необходимост заседанието на Пленума може да се проведе дистанционно в Платформата Zoom.
При липса на кворум Пленумът ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.Уебинар - "Моят успешен проект в "Наука на сцената 8"
23 април 2021 г.
Линк за събитието
Целта на събитието е да бъдат разяснени условията за участие във фестивала "Наука на сцената 8" тази година, критериите за оценка на проектите и други организационни въпроси, които вълнуват участниците. Ще получите общо описание как се прави успешен проект. В уебинара могат да участват всички STEM преподаватели, както начални учители и учители в детски градини.49-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища”
4 – 6 юни 2021 г., град Видин


Национален фестивал „Наука на сцената 8“
25-27.06.2021 г. в гр. Севлиево.
Съобщение за промени в организацията на 8-ия Национален фестивал „Наука на сцената”
Поради пандемичната обстановка се налага фестивалът да бъде отложен и/или проведен дистанционно.
Новите дати за провеждане на фестивала са 25-27.06.2021 г. Във връзка с това се променят:
1. Подаване на заявки са участие до 1.05.2021 г.
2. Подаване на регистрационна форма с описание на проекта 21.05.2021 г.Поради проблеми с актуализиране на страницата на фестивала новият регламент за провеждането му и регистрационните форми ще намерите на Фейсбук страницата му и на новата му страница: https://scienceonstage.bg/home/fest/.
За въпроси и допълнителна информация е открит и е-мейл адрес на фестивала – scienceofstage.s@gmail.com

Организатори на събитието са Национален и Местен организационен комитет със съорганизатори Министерството на образованието и науката и Община Севлиево, с които настоящето предложение е съгласувано. Надяваме се, че както и досега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България, както и на редица други неправителствени организации и фирми. Фестивалът за седми пореден път ще бъде в град Севлиево, а за трети път ще се проведе в СУ „Васил Левски“.
Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната международна изява, която ще се състои от 24 до 27 март 2022 г. в Прага, Чехия. Европейската програма „Наука на сцената“ („Science on stage“) има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на опит, иновативни идеи и добри практики.

Напомняме, че във фестивала могат да участват STEM учители от всички степени на средното образование и педагози от предучилищното образование. Обръщаме ви внимание и на факта, че учениците, които са участвали в проектите на своите ръководители могат да ги представят при същите условия, като останалите участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ на 49-ата Национална конференция на Съюза на физиците в България на тема: „ФИЗИКАТА В STEM ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДНИТЕ И ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“, която ще се състои в град Видин, 4 – 6 юни 2021 г.
Молим за вашето съдействие информацията за фестивала да бъде разпространена сред максимален брой български учители по природните науки и математика от всички степени на образованието – включително и предучилищното.
Допълнителна информация


Юлска лектория "Съвременни направления на природните науки"
1-6 юли (четвъртък-вторник) 2021 година
Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България (СК СФБ)
1 юли (четвъртък) Ден на Антарктика
2 юли (петък) Ден на биологията
5 юли (понеделник) Ден на химията
6 юли (вторник) Интердисциплинарен ден: космос, физика, астрономия и други
Аудитория 252, Геолого-географски факултет, етаж 2 северно крило на ректорат на СУ Св. Климент Охридски, Zoom URL
09:15 - 10:00 Спътниковите наблюдения - ценен източник на познание за нашата планета, доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски
10:15 - 11:00 Нобелова награда по физика за 2020 г., доц. д-р Галин Гюлчев, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски
11:15 - 12:00 никалното Черно море - нови океанографски познания в началото на 21-ви век, доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски
12:15 - 13:00 Софтуерната индустрия, като възможности за работа, бизнес и наука, гл. ас. д-р инж. Тодор Балабанов, Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките,
13:15 – 14:00 Батерии Метал – Въздух или как да „произвеждаме“ електрическа енергия от въздуха, гл. ас. д-р инж. Илиян Попов, Институт по Електрохимия и Енергийни Системи „Акад. Евгени Будевски“, Българска академия на науките


FIRST SUMMER SCHOOL ON SPACE RESEARCH, TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
5-11 July 2021, National Astronomical Observatory, Rozhen, Bulgaria
Организирано от клон "Космос" на СФБ


Трета Балканска олимпиада по физика
София, България, 25 септември 2021 г.
Олимпиадата ще се проведе онлайн.
Организира се от Балканския физически съюз (BPU) с подкрепата на Европейския физически съюз (EPS).
Ще бъдат избрани 4 участника между кандидатите да представляват България, които отговарят на условията: 1. Състезателите трябва да са родени след 01.01.2004 г. 2. Трябва да покажат постиженията си в национални и международни състезания по физика, национални и международни олимпиади по физика и други състезателни форми.
Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят следната информация: име; дата на раждане; училище; е-мейл и телефон за връзка; списък с участия в състезания или олимпиади и класиране.
Заявките да се изпращат на адрес: bpho@phys.uni-sofia.bg
Срок за подаване на заявки: 7.09.2021 г.
Избрани участници:
Георги Костадинов Костадинов (ППМГ, Бургас)
Маргулан Ерланович Исмолдаев (МГ, Варна)
Биляна Димитрова Димитрова (СМГ, София)
Енислав Станиславов Николов (СМГ, София)На 25 септември 2021 г., отново онлайн, се проведе ІІІ-ото поредно издание на Балканската олимпиада по физика. Тя се организира от Балканския физически съюз (BPU), на който Съюзът на физиците в България (СФБ) е член, с подкрепата на Европейския физически съюз (EPS).
Тази година домакин беше Съюзът на физиците в България. Председател на местния организационен комитет беше проф. д.фз.н. Александър Драйшу – председател на СФБ, а д-р Мая Жекова от Физическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ – председател на научното жури.
Участниците бяха 57 в отбори от по максимум 4 ученици от 10 балкански страни (Албания, България, Кипър, Гърция, Молдова, Черна Гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Турция) и 5 гост-страни (Босна и Херцеговина, Иран, Казахстан, Туркменистан и Словения).
Българският отбор за поредна година се представи много добре. Сребърни медали спечелиха Маргулан Исмолдаев (МГ „Д-р Петър Берон“, Варна) и Георги Костадинов (ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас); Енислав Николов (СМГ „Паисий Хилендарски“, София) – бронзов медал, а Биляна Димитрова, също от СМГ, София, получи Сертификат за почетно отличие.
Участниците бяха наградени на онлайн церемония на 2 октомври, на която бяха поздравени от президента на EPS – д-р Люк Берж, на BPU – проф. Горан Джурджевич, зам.-президента на BPU проф. Раду Константинеску, изпълнителния секретар на BPU д-р Костас Ворлиас, както и от зам.-председателя на СФБ проф. д.фз.н. Евгения Вълчева.


Втори Национален форум за съвременни космически изследвания
7-9 октомври 2021, София Тех Парк, бул. “Цариградско шосе” № 111


Юбилейната научна сесия "100 години от рождението на акад. Милко Борисов"
ще се проведе на 18 октомври 2021 г. от 13 часа онлайн чрез платформата Zoom
Програма, Книжка с абстракти
Join Zoom Meeting


Национален военен университет “Васил Левски” организира научна конференция на тема:
"Радиационната безопасност в съвременния свят"
посветена на 150 годишнината от рождението на Ърнест Ръдърфорд и 100 годишнината от рождението на Андрей Сахаров.
18 и 19.11.2021 г., Велико Търново


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov