49-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Физиката в STEM образованието и инженерните специалности”
4 – 6 юни 2021 г., град Видин
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, фондация "Еврика".Национален конкурс за есе за ученици и студенти „ГОЛЕМИТЕ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА НА ХХ ВЕК“


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov