49-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища”
4 – 6 юни 2021 г., град Видин
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, фондация "Еврика".

Първо съобщение


Младежка научна сесия
Краен срок: 21 май 2021 г.


Национален конкурс за есе за ученици и студенти „ГОЛЕМИТЕ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА НА ХХ ВЕК“
Краен срок: 29 април 2021г.

Национален онлайн фотоконкурс за студенти на тема: „СВЕТЛИНА“, посветен на Международния ден на светлината – 16 май.
Краен срок – 30 април 2021 г.

Регистрационна форма за конференцията
Регистрационна форма за младежката сесия

Темплейт за доклад
Темплейт за абстрактНАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна STEM среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 21.05.2021 год.


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov