49-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища”
4 – 6 юни 2021 г., град Видин
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, фондация "Еврика".

Първо съобщение


Национален конкурс за есе за ученици и студенти „ГОЛЕМИТЕ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА НА ХХ ВЕК“
Краен срок: 29 април2021г.

Национален онлайн фотоконкурс за студенти на тема: „СВЕТЛИНА“, посветен на Международния ден на светлината – 16 май.
Краен срок – 30 април 2021 г.

Регистрационна форма за конференцията
Регистрационна форма за младежката секция

Темплейт за доклад
Темплейт за абстракт
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov