Архив събития 2022 г.Имаме удоволствието да съобщим, че фотоконкурсът IUPAP100 вече е отворен за участие.
Обява
За повече подробности: https://iupap.org/centennial/satellite-events/iupap-100-photo-contest/.
Периодът за подаване на заявки и материалите за участие ще приключи в 23:59 EST на 14 април 2022 г.


Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 46 (2) от Устава на СФБ свиква ПЛЕНУМ на Съюза
на 11 май 2022 г. /сряда/ от 16.00 часа в зала А205 на Физическия Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър“ 5, 1164 София
ДНЕВЕН РЕД
Регистрация: 15.30 – 16.00 часа
1. Отчет на Управителния съвет на /СФБ/ за 2021 г: 16.00 – 16.30 часа
2. Отчетен доклад на Централната контролна комиссия: 16.30 – 16.45 часа
3. Приемане на Годишния финансов отчет на СФБ за 2021 г.: 16.45 – 17.00 часа
4. Разни
Закриване след обявяване резултатите от гласуването
Заседанието на Пленума ще се проведе хибридно – присъствено и дистанционно – в платформата Zoom.
При липса на кворум Пленумът ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov