47-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Интегрален подход в обучението по физика”
4 – 7 април 2019 г., Велико Търново
Национален военен университет „Васил Левски“, бул. България № 76
Първо съобщение
Срокът за регистрация за участие в конференцията се удължава до 28.02.2019 г.
Срокът за регистрация за участие в Младежката сесия се удължава до 15.03.2019 г.
Второ съобщение
За осигуряване достъп до територията на Националния военен университет „Васил Левски“, е необходимо да се попълни личната информация на адрес: https://goo.gl/forms/9aXnapyiJGt85o6C2
Програма
Резолюция
Сборник с доклади - ISBN 978-954-91841-5-0

Участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ.
Класиране на участниците в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ.

Национален конкурс за есета за ученици и студенти, посветен на Периодичната система, създадена от Д. И. Менделеев.
Срокът за изпращане на есета се удължава до 15.03.2019 г.
Класиране
Есета на участниците, публикувани във Вестник „Аз-буки”: бр. 31/2019, бр. 33/2019, бр. 34/2019, бр. 35/2019.

Национален конкурс за есе „Алберт Айнщайн – учен, мислител и хуманист“, организиран от фондация „Вигория“ със съдействието на Съюза на физиците в България.Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov