48-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика”
11 – 14 април 2020 г., София
Физически факултет на СУ, Джеймс Баучер 5, София
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, Физически факултет на СУ, Агенция за Ядрено регулиране.
Списъкът на съорганизаторите се уточнява.
Секции
Първо съобщение

Във връзка с обявеното извънредно положение с цел ограничаване разпространемието на COVID-19 се отлага провеждането на конференцията. Сроковете за регистрация за участие в конференциятаия и изпращане на абстракт, за участие в младежката сесия, за плащане на намалена такса участие, за изпращане на 2-ро съобщение, крайния срок за плащане на такса участие и изпращане на данни за издаване на фактура и за изпращане на пълен текст на докладите са удължени. Сроковете ще бъдат фиксирани веднага след като имаме яснота за възможността да проведем конференцията.


Младежка научна сесия
Студентска постерна сесия


Национален конкурс за ученици и студенти "Бележити български физици"
Класиране


Регистрационна форма
Темплейт за доклад
Темплейт за абстракт
Темплейт за постерНАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 17.03.2020 год.


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov