48-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика”
11 – 14 април 2020 г., София
Физически факултет на СУ, Джеймс Баучер 5, София
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, Физически факултет на СУ, Агенция за Ядрено регулиране.
Списъкът на съорганизаторите се уточнява.
Секции
Първо съобщение

Младежка научна сесия
Студентска постерна сесия
Национален конкурс за ученици и студенти "Бележити български физици"


Регистрационна форма
Темплейт за доклад
Темплейт за абстракт
Темплейт за постер


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov