48-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика”
11 – 14 април 2020 г., София
Физически факултет на СУ, Джеймс Баучер 5, София
Организатори: Съюз на Физиците в България, Министерство на образованието и науката, Физически факултет на СУ.
Списъкът на съорганизаторите се уточнява.
Организационен комитет
Секции

Тема на Младежката сесия: „Физиката в живота и в света около нас”
Конкурс за есета на тема: „Учени физици от България”


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov