1973
   
   
Музей по история на физическите науки

Председател
Христо Янков Христов


Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 11 01 2006
Променен: 24 02 2013