1974
   
   
Музей по история на физическите науки

Председател
Христо Янков Христов

upb1974-1

upb1974-2

upb1974-3

upb1974-4

upb1974-5

upb1974-6

upb1974-7

upb1974-8

upb1974-9


Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 11 01 2006 г.
Променен: 24 09 2013 г.