1989
   
   
Музей по история на физическите науки

[1] Бюлетин на Дружеството на физиците в България, кн. 1, 1990, с. 1-11

БЮЛЕТИН, кн. 1, кн. 2, кн. 3, кн. 4

Главен редактор: проф. Никола Балабанов
Секретар: Мария Велева
Членове на редакционната колегия: А. Мечкуевски, А. Пеева, В. Илиева, Л. Вацкичев, Н. Ахабабян, Р. Пушкарова, Х. Я. Христов
Технически секретар: Дочка Топалова


Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 07 11 2007
Променен: 24 09 2013