2001
   
   
Музей по история на физическите науки

Председател на СФБ до 2001 г. проф. дфн Иван Лалов

Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 07 11 2007
Променен: 24 09 2013