На 10 декември 2019 г. бе възстановено членството на България в Международния съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics – IUPAP).
Меморандумът за членство бе подписан от председателя на IUPAP, професор Майкъл Спиро и от председателя на Съюза на физиците в България, академик Александър Г. Петров.
акад. Александър Петров и проф. Майкъл Спиро след подписването на меморандума за членство
Международният съюза за чиста и приложна физика е неправителствена организация, основана през 1922 г. в Брюксел от 13 страни. В момента в IUPAP членуват 58 държави от различни континенти. Възстановяване на членството на България в лицето на Съюза на физиците у нас е с финансовата подкрепа на МОН.
Мисията на Международния съюза за чиста и приложна физика е да подпомага развитието на физиката в целия свят, да насърчава международното сътрудничество в различните области на физиката и да способства за прилагането на физиката при решаване на проблемите на човечеството.
Всяка година IUPAP е спонсор на около 50 международни конференции, подпомага научния обмен и образованието и насърчава изследванията на млади учени, като за периода 2006 - 2018 г. е присъдил 198 награди.
По инициатива на Международния съюз за чиста и приложна физика със съдействието на ЮНЕСКО и ООН 2022 г. ще бъде обявена за Международна година на естествените науки за устойчиво развитие (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development).


Учен от Института по физика на твърдото тяло при БАН участва в срещата на Нобеловите лауреати за 2019 г.
Доктор Станислав Върбев от Института по физика на твърдото тяло е първият български учен физик, който участва в традиционната среща на Нобеловите лауреати, която се провежда редовно от 1951 г. в Линдау, Германия. Той е избран след процедура на подбор, осъществена от Българската академия на науките, която е научна организация партньор на форума, и от комисия към Съвета в Линдау.
Тазгодишната 69-среща, състояла се от 30 юни до 6 юли, е посветена на физиката. Тя се отличава от всички останали до сега по рекордния брой участници - млади учени, Нобелови лауреати, представители на бизнеса и спонсори. Близо 600 поканени студенти, докторанти и постдокторанти от 89 страни имаха възможността да чуят лекциите на 39 изтъкнати носители на Нобелова награда и да общуват с тях в неформална среда. Сред тях двадесет и осем са нобелисти по физика, девет по химия, един по физиология и медицина, един за мир и двама са лауреати на награда Тюринг. Дискутираните теми са свързани с лазерна физика, гравитационни вълни, тъмна материя и др.
Следващата, 70- та среща през 2020 г. ще бъде интердисциплинарна и на нея ще бъдат поканени млади учени с успехи в областта на физиката, химията, физиологията и медицината.

Докладите от 10та юбилейна конференция на Балканския физически съюз - BPU-10 са публикувани в:
AIP Conference Proceedings
Conference date: 26–30 August 2018
Location: Sofia, Bulgaria
ISBN: 978-0-7354-1803-5
Editors: Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov
Volume number: 2075
Published: Feb 26, 2019
https://aip.scitation.org/toc/apc/2075/1?expanded=2075


Споразумение между Американското Физическо Общество (APS) и Съюза на Физиците в България (UPB) за реципрочни привилегии на индивидуалните членове да изпращат статии и участват в срещи на двата съюза при еднакви условия (привилегии, ограничения и такси за членове).
Споразумение

Асоциация на завършилите Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
su-pa.org/Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov