Съюз на Физиците в България

Учен от Института по физика на твърдото тяло при БАН участва в срещата на Нобеловите лауреати за 2019 г.
Доктор Станислав Върбев от Института по физика на твърдото тяло е първият български учен физик, който участва в традиционната среща на Нобеловите лауреати, която се провежда редовно от 1951 г. в Линдау, Германия. Той е избран след процедура на подбор, осъществена от Българската академия на науките, която е научна организация партньор на форума, и от комисия към Съвета в Линдау.
Тазгодишната 69-среща, състояла се от 30 юни до 6 юли, е посветена на физиката. Тя се отличава от всички останали до сега по рекордния брой участници - млади учени, Нобелови лауреати, представители на бизнеса и спонсори. Близо 600 поканени студенти, докторанти и постдокторанти от 89 страни имаха възможността да чуят лекциите на 39 изтъкнати носители на Нобелова награда и да общуват с тях в неформална среда. Сред тях двадесет и осем са нобелисти по физика, девет по химия, един по физиология и медицина, един за мир и двама са лауреати на награда Тюринг. Дискутираните теми са свързани с лазерна физика, гравитационни вълни, тъмна материя и др.
Следващата, 70- та среща през 2020 г. ще бъде интердисциплинарна и на нея ще бъдат поканени млади учени с успехи в областта на физиката, химията, физиологията и медицината.

Докладите от 10та юбилейна конференция на Балканския физически съюз - BPU-10 са публикувани в:
AIP Conference Proceedings
Conference date: 26–30 August 2018
Location: Sofia, Bulgaria
ISBN: 978-0-7354-1803-5
Editors: Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov
Volume number: 2075
Published: Feb 26, 2019
https://aip.scitation.org/toc/apc/2075/1?expanded=2075


Уважаеми колеги,
На 10 май 2018 г., на тържествена церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът Румен Радев удостои акад. Александър Петров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие за заслуги в областта на образованието и природните науки. Високото държавно отличие е признание за научните постиженията на академик Петров в областта на био-нанотехнологиите, мембранната биофизика и физиката на живата материя, за неговата преподавателска и организационна дейности.
президентът Румен Радев удостои акад. Александър Петров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие
Да честитим на Председателя на Съюза държавно отличие и да му пожелаем здраве, дълголетие и нови успехи!


120 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – ПРЕДШЕСТВЕНИК НА СЪЮЗА НА ФИЗИЦИТЕ И НА СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
ГОДИШНИНАТА БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАНА С ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ В АУЛАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ НА 29 МАРТ 2018 – ДЕН НА ФИЗИКАТА.
ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА МУЗИКАЛЕН ПОЗДРАВ ОТ АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“, ПРИВЕТСТВИЯ И ЮБИЛЕЙНИ ДОКЛАДИ.


Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква ІX редовен конгрес на Съюза на 06 април 2017 год. /четвъртък/ от 9.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, 15.

Награди за наука "Питагор" 2016 г.
На церемонията по връчването на наградите "Питагор" 2016 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” получи наградата за научна организация с най-висок брой научни резултати през изминалата година съгласно данните от Web of Science в областта на физиката – “For the best performing Bulgarian institution in physics.” Възпитаникът на Физическия факултет проф. Теньо Попминчев получи специалната награда „Питагор“ за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

ИНФОРМАЦИЯ за 9-та Международна конференция по Физика на Балканския Физически Съюз и за избора на акад. Александър Петров за Президент на Съюза

Стартира информационна кампания на МОН по представяне на възможностите за финансиране по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2015 е обявена за Международна година на светлината и светлинните технологии
Национална програма на СФБ

Теодосий Теодосиев е избран за "Мъж на годината" 2014
http://manoftheyear.bg/2014/

Протестно писмо от Европейското физическо общество срещу намаляване на парите по програмата Horizon 2020 от Европейската комисия.
Писмо на генералния секретар на EPS, Декларация , Отговор от ЕК

Споразумение между Американското Физическо Общество (APS) и Съюза на Физиците в България (UPB) за реципрочни привилегии на индивидуалните членове да изпращат статии и участват в срещи на двата съюза при еднакви условия (привилегии, ограничения и такси за членове).
Споразумение

Асоциация на завършилите Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
su-pa.org/Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov