Проект "ФИЗИКА ЗА ВСЕКИ"


16-то онлайн Национално “Астропарти Байкал” 2020
30 май 2020 г.Онлайн фото конкурс "Нека Бъде светлина"
По повод Международният ден на светлината - 16 май
Снимките се изпращат на ел. поща: educenter_baykal@abv.bg
Крайният срок е удължен до 24-ти май 2020 г.
Ще бъде проведено журиране в две направления: 1. На ниво общински детски градини и училища и 2. На ниво цялата страна.
ВАЖНО: В снимките не трябва да има лица на деца и хора! (с оглед на сигурността и опазване на личните данни). Всеки участник има право да изпрати 1 снимка.
Всички снимки ще бъдат отпечатани и експонирани на специална изложба по време на 48-та Националната конференция по физика в гр. София
Резултати
Протокол от класиранеСтолична библиотека, списание "Светът на физиката", и катедра "Физика" при МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката - на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
18-ти февруари (вторник) 2020 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

Публична лекция на гл.ас. д-р Ева Божурова на тема: „Планети около други звезди“
Има ли други обитаеми планети, съществува ли живот на други места във Вселената? С тези въпроси е свързана лекцията на нашия гост! Ще говорим и за Нобеловата награда, дадена през 2019 г. на швейцарските астрономи Дидие Кело и Мишел Майор за откриването на първата екзопланета около звезда, подобна на Слънцето. Ще коментираме идеята за множественост на световете и ще се запознаем със съвременните методи за търсене на екзопланети и забележителните резултати от тези изследвания, които са предизвикателство към досегашните теории за възникването и еволюцията на планетните системи.
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


Последващо събитие на Международния фестивал „НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019“ Кашкайш (Cascais), Португалия
1 - 2 февруари 2020 г. СУ „Васил Левски” – Севлиево
Обява
Информация за събитието


Столична библиотека, списание "Светът на физиката", и катедра "Физика" при МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката - на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
16-ти януари (четвъртък) 2020 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

Публична лекция на Никола Каравасилев на тема: „(Не)спокойната вселена“
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov