IN MEMORIAM

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 31 март 2022 г. ни напусна видният български физик и Почетен член на Съюза, проф. д.фз.н. Людмил Вацкичев – дългогодишен член на УС на СФБ и на редколегията на сп. „Светът на физиката“.
Поклонението пред тлените му останки е в събота, 2.4.2022 г. от 11 ч. в Ритуалния дом на Малашевските гробища.

С дълбока скръб съобщаваме, че на 3 април 2020 г. ни напусна почетения член на СФБ проф. дфн Андрей Апостолов.

С дълбока скръб съобщаваме, че на 13 декември 2019 г. ни напусна почетения член на СФБ доц. Михаил Бушев. Tраурно слово от акад. А. Петров.

С дълбока скръб съобщаваме, че на 3 декември 2019 г. ни напусна нашата колежка доц. д-р Вера Хаджимитова, член на Управителния съвет на СФБ.

С дълбока скръб съобщаваме, че на 29.04.2019 г. ни напусна почетния член на Съюза на физиците в България доц. д-р Георги Атанасов Мекишев.

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 7.11.2016 г. ни напусна видния български физик и Почетен член на Съюза на физиците в България Роберт Попиц.

Управителният съвет на Съюза на Физиците в България с дълбоко прискърбие съобщава за смъртта на проф. дфн Антония Петрова Шиварова.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov