Съюз на Физиците в България

Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква ІX редовен конгрес на Съюза на 06 април 2017 год. /четвъртък/ от 9.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, 15.

ДНЕВЕН РЕД
Регистрация: 8.00 – 9.00 часа
Откриване на Конгреса : 9.00 часа
1. Отчетни доклади на Управителния съвет и на Централната контролна комисия за дейността на СФБ за отчетния период.
2. Разисквания по отчетните доклади.
3. Приемане на промени в Устава на СФБ.
4. Приемане на решение за размера на членския внос на индивидуалните членове на СФБ.
5. Избор на Управителен съвет на СФБ, Централна контролна комисия и председател на редакционната колегия на сп. “Светът на физиката”.
6. Гласуване на решения на Конгреса.
7. Избор на почетни членове на СФБ.
Закриване след обявяване резултатите от гласуването.

Отчетен доклад на СФБ за периода 2014 - 2017г.

Отчетен доклад на централната контролна комисия на СФБ.

Предложения за промени в Устава на СФБ.

Предложение за почетни членове на СФБ.

Проект за решения на IX конгрес на СФБ.

Резолюция по проблемите на учителите по физика.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov